ICDC TDS Catalog https://icdc.cen.uni-hamburg.de/thredds/catalog/ftpthredds/samd/data/mwr/01/ta/l2/fval/uzk/2021/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  2021   --
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210503112703.nc 12.16 Mbytes 2022-02-08T11:19:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210504000000.nc 17.82 Mbytes 2022-02-08T11:26:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210505000000.nc 18.93 Mbytes 2022-02-08T11:38:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210506000000.nc 20.55 Mbytes 2022-02-08T12:12:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210507000000.nc 24.62 Mbytes 2022-02-08T14:27:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210508000001.nc 24.67 Mbytes 2022-02-08T15:15:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210509000000.nc 24.66 Mbytes 2022-02-08T17:28:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210510000000.nc 21.25 Mbytes 2022-02-08T17:52:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210511000001.nc 23.43 Mbytes 2022-02-08T18:47:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210512000000.nc 7.210 Mbytes 2022-02-08T19:18:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210513143955.nc 5.128 Mbytes 2022-02-08T20:02:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210514000001.nc 13.17 Mbytes 2022-02-08T20:14:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210515000018.nc 13.19 Mbytes 2022-02-08T20:24:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210516000032.nc 13.18 Mbytes 2022-02-08T20:32:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210517000046.nc 13.18 Mbytes 2022-02-08T20:46:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210518000059.nc 13.17 Mbytes 2022-02-09T14:01:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210519000111.nc 13.18 Mbytes 2022-02-09T14:08:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210520000125.nc 13.18 Mbytes 2022-02-09T14:40:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210521000142.nc 13.19 Mbytes 2022-02-09T15:11:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210522000158.nc 13.19 Mbytes 2022-02-09T16:14:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210523000204.nc 13.19 Mbytes 2022-02-09T16:20:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210524000214.nc 13.21 Mbytes 2022-02-09T18:03:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210525000230.nc 13.19 Mbytes 2022-02-09T18:08:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210526000001.nc 13.18 Mbytes 2022-02-09T21:09:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210527000000.nc 13.19 Mbytes 2022-02-09T21:27:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210528000000.nc 13.20 Mbytes 2022-02-09T22:04:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210529000001.nc 13.20 Mbytes 2022-02-10T01:26:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210530000000.nc 13.20 Mbytes 2022-02-10T01:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210531000000.nc 13.20 Mbytes 2022-02-10T01:39:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210601000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-10T11:18:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210602000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-10T11:45:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210603000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T11:58:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210604000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-10T12:07:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210605000012.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T12:21:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210606000029.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T12:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210607000045.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T12:59:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210608000103.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T13:05:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210609000116.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T13:18:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210610000130.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T13:25:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210611000148.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T14:12:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210612000158.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T14:26:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210613000223.nc 13.20 Mbytes 2022-02-10T15:11:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210614000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T15:19:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210615000001.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T15:30:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210616000001.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T15:30:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210617000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T15:33:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210618000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T15:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210619000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T15:35:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210620000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T15:47:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210621000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T15:47:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210622000011.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T15:48:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210623000028.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:05:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210624000041.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:02:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210625000104.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T16:03:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210626000125.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T16:16:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210627000152.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T16:16:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210628000204.nc 13.24 Mbytes 2022-02-10T16:17:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210629000221.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:25:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210630000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:26:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210701000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:52:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210702000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T16:52:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210703000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T16:57:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210704000001.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T16:57:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210705000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T18:21:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210706000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T18:21:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210707000006.nc 13.23 Mbytes 2022-02-10T18:32:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210708000041.nc 13.22 Mbytes 2022-02-10T18:32:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210709000100.nc 13.24 Mbytes 2022-02-10T18:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210711000157.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T01:13:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210712000217.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T01:13:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210713000000.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T10:56:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210714000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T10:56:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210715000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:02:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210716000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:04:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210717000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:15:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210718000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:15:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210719000001.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T11:23:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210720000016.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T11:23:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210721000031.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T11:28:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210722000046.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:28:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210723000059.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T11:32:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210724000118.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:33:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210725000129.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T11:40:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210726000203.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T11:41:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210727000001.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T11:54:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210728000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T11:54:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210729000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:01:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210730000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T12:01:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210731000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:02:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210801000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-11T12:09:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210802000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T12:09:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210803000001.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T12:11:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210804000000.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T12:11:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210805000040.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:16:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210806000058.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T12:17:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210807000120.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:24:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210808000137.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:24:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210809000155.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:29:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210810000220.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T12:29:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210811000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210812000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T12:34:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210813000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:50:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210814000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T12:50:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210815000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T13:12:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210816000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T13:12:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210817000000.nc 13.20 Mbytes 2022-02-11T13:42:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210818000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-11T13:42:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210819000003.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T13:54:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210820000020.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T13:54:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210821000038.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T15:50:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210822000054.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T15:50:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210823000128.nc 13.26 Mbytes 2022-02-11T15:56:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210824000000.nc 13.22 Mbytes 2022-02-11T15:57:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210825000000.nc 13.21 Mbytes 2022-02-11T16:03:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210826000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:03:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210827000000.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T16:09:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210828000056.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:09:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210829000115.nc 13.24 Mbytes 2022-02-11T16:13:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210830000155.nc 13.25 Mbytes 2022-02-11T16:13:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210831000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:17:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210901000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:21:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210902000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:21:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210903000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:41:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210904000001.nc 13.21 Mbytes 2022-02-11T16:41:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210905000000.nc 13.23 Mbytes 2022-02-11T16:45:00Z
         fval_uzk_mwr01_l2_ta_v01_20210906000000.nc 3.858 Mbytes 2022-02-11T16:43:00Z
         wget.sh 22.17 Kbytes 2022-06-20T15:27:54Z

ICDC TDS at Integrated Climate Data Center (ICDC) / University of Hamburg see Info
Documentation